Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng

Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu vận hành trở đi. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp bảo hành 1 năm và hướng dẫn và đào tạo kỹ thuật miễn phí suốt đời.

Chúng tôi đảm bảo thời gian bảo trì không quá 7 ngày làm việc và thời gian phản hồi trong vòng 3 giờ.

Chúng tôi xây dựng hồ sơ dịch vụ thiết bị cho khách hàng của chúng tôi để ghi lại các điều kiện bảo trì và dịch vụ sản phẩm.

Sau khi thiết bị bắt đầu dịch vụ, chúng tôi sẽ trả tiền theo dõi để thu thập các điều kiện dịch vụ.