Loại bút

 • Máy đo pH kỹ thuật số cầm tay có độ chính xác cao bỏ túi PH30

  Máy đo pH kỹ thuật số cầm tay có độ chính xác cao bỏ túi PH30

  Một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để kiểm tra giá trị pH mà bạn có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi giá trị axit-bazơ của đối tượng được kiểm tra.Máy đo pH30 còn được gọi là máy đo axit, là thiết bị đo giá trị pH trong chất lỏng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra chất lượng nước.Máy đo pH cầm tay có thể kiểm tra axit-bazơ trong nước, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, xử lý nước, giám sát môi trường, điều hòa sông ngòi, v.v.Chính xác và ổn định, tiết kiệm và tiện lợi, dễ bảo trì, pH30 mang đến cho bạn sự tiện lợi hơn, tạo ra trải nghiệm mới về ứng dụng axit-bazơ.
 • Bút thử Orp cầm tay Máy đo Orp nước kiềm ORP/Nhiệt độ ORP30

  Bút thử Orp cầm tay Máy đo Orp nước kiềm ORP/Nhiệt độ ORP30

  Một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để kiểm tra khả năng oxy hóa khử mà bạn có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi giá trị milivolt của đối tượng được kiểm tra.Máy đo ORP30 còn được gọi là máy đo thế oxi hóa khử, là thiết bị đo giá trị thế oxi hóa khử trong chất lỏng, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra chất lượng nước.Máy đo ORP di động có thể kiểm tra tiềm năng oxy hóa khử trong nước, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, xử lý nước, giám sát môi trường, điều hòa sông ngòi, v.v.Chính xác và ổn định, tiết kiệm và thuận tiện, dễ bảo trì, tiềm năng oxy hóa khử ORP30 mang đến cho bạn sự tiện lợi hơn, tạo ra trải nghiệm mới về ứng dụng tiềm năng oxy hóa khử.
 • Máy đo ORP kỹ thuật số/Máy đo khả năng giảm oxy hóa-ORP30

  Máy đo ORP kỹ thuật số/Máy đo khả năng giảm oxy hóa-ORP30

  Một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để kiểm tra khả năng oxy hóa khử mà bạn có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi giá trị milivolt của đối tượng được kiểm tra.Máy đo ORP30 còn được gọi là máy đo thế oxi hóa khử, là thiết bị đo giá trị thế oxi hóa khử trong chất lỏng, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra chất lượng nước.Máy đo ORP di động có thể kiểm tra tiềm năng oxy hóa khử trong nước, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, xử lý nước, giám sát môi trường, điều hòa sông ngòi, v.v.Chính xác và ổn định, tiết kiệm và thuận tiện, dễ bảo trì, tiềm năng oxy hóa khử ORP30 mang đến cho bạn sự tiện lợi hơn, tạo ra trải nghiệm mới về ứng dụng tiềm năng oxy hóa khử.
 • Máy đo Ozone hòa tan/Máy phân tích-DOZ30

  Máy đo Ozone hòa tan/Máy phân tích-DOZ30

  Cách mang tính cách mạng để nhận được giá trị ozone hòa tan ngay lập tức bằng cách sử dụng phương pháp đo hệ thống ba điện cực: nhanh hơn và chính xác, phù hợp với kết quả DPD mà không tiêu tốn bất kỳ thuốc thử nào.DOZ30 trong túi của bạn là một đối tác thông minh để cùng bạn đo lượng ozone hòa tan.
 • Máy đo clo dư cầm tay Kiểm tra chất lượng nước Bút kiểm tra Ozone

  Máy đo clo dư cầm tay Kiểm tra chất lượng nước Bút kiểm tra Ozone

  Việc áp dụng phương pháp ba điện cực cho phép bạn có được kết quả đo nhanh hơn và chính xác hơn mà không cần tiêu tốn bất kỳ thuốc thử đo màu nào.FCL30 trong túi của bạn là một đối tác thông minh để cùng bạn đo lượng ozone hòa tan.
 • Máy đo PH nước kỹ thuật số Máy đo PH chất lượng nước cho bể bơi

  Máy đo PH nước kỹ thuật số Máy đo PH chất lượng nước cho bể bơi

  Một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để kiểm tra giá trị pH mà bạn có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi giá trị axit-bazơ của đối tượng được kiểm tra.Máy đo pH30 còn được gọi là máy đo axit, là thiết bị đo giá trị pH trong chất lỏng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra chất lượng nước.Máy đo pH cầm tay có thể kiểm tra axit-bazơ trong nước, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, xử lý nước, giám sát môi trường, điều hòa sông ngòi, v.v.Chính xác và ổn định, tiết kiệm và tiện lợi, dễ bảo trì, pH30 mang đến cho bạn sự tiện lợi hơn, tạo ra trải nghiệm mới về ứng dụng axit-bazơ.
 • Máy đo pH/Máy đo pH-pH30

  Máy đo pH/Máy đo pH-pH30

  Một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để kiểm tra giá trị pH mà bạn có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi giá trị axit-bazơ của đối tượng được kiểm tra.Máy đo pH30 còn được gọi là máy đo axit, là thiết bị đo giá trị pH trong chất lỏng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra chất lượng nước.Máy đo pH cầm tay có thể kiểm tra axit-bazơ trong nước, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, xử lý nước, giám sát môi trường, điều hòa sông ngòi, v.v.Chính xác và ổn định, tiết kiệm và tiện lợi, dễ bảo trì, pH30 mang đến cho bạn sự tiện lợi hơn, tạo ra trải nghiệm mới về ứng dụng axit-bazơ.
 • Máy đo nồng độ CO2 hòa tan/Máy kiểm tra CO2-CO230

  Máy đo nồng độ CO2 hòa tan/Máy kiểm tra CO2-CO230

  Carbon dioxide hòa tan (CO2) là một thông số quan trọng nổi tiếng trong quá trình xử lý sinh học do nó có tác động đáng kể đến quá trình chuyển hóa tế bào và các thuộc tính chất lượng sản phẩm.Các quy trình chạy ở quy mô nhỏ phải đối mặt với nhiều thách thức do các tùy chọn hạn chế đối với cảm biến mô-đun để giám sát và điều khiển trực tuyến.Các cảm biến truyền thống có bản chất cồng kềnh, tốn kém và xâm lấn và không phù hợp với các hệ thống quy mô nhỏ.Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày việc triển khai một kỹ thuật mới dựa trên tỷ lệ để đo CO2 tại hiện trường trong các quy trình sinh học.Khí bên trong đầu dò sau đó được phép tuần hoàn qua ống không thấm khí đến máy đo CO230.
 • Độ dẫn điện/TDS/Máy đo độ mặn/Máy kiểm tra-CON30

  Độ dẫn điện/TDS/Máy đo độ mặn/Máy kiểm tra-CON30

  CON30 là máy đo EC/TDS/Độ mặn đáng tin cậy, có giá tiết kiệm, lý tưởng để thử nghiệm các ứng dụng như thủy canh & làm vườn, hồ bơi & spa, bể cá & bể san hô, máy ion hóa nước, nước uống, v.v.
 • Máy đo Hydro hòa tan-DH30

  Máy đo Hydro hòa tan-DH30

  DH30 được thiết kế dựa trên phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn ASTM.Điều kiện tiên quyết là đo nồng độ hydro hòa tan ở một bầu khí quyển đối với nước hydro hòa tan tinh khiết.Phương pháp này là chuyển đổi thế năng dung dịch thành nồng độ hydro hòa tan ở 25 độ C.Giới hạn trên của phép đo là khoảng 1,6 ppm.Phương pháp này là phương pháp thuận tiện và nhanh chóng nhất nhưng dễ bị cản trở bởi các chất khử khác trong dung dịch.
  Ứng dụng: Đo nồng độ nước hydro hòa tan tinh khiết.
 • Máy đo nồng độ oxy hòa tan/Do Meter-DO30

  Máy đo nồng độ oxy hòa tan/Do Meter-DO30

  Máy đo DO30 còn được gọi là Máy đo oxy hòa tan hoặc Máy kiểm tra oxy hòa tan, đây là thiết bị đo giá trị oxy hòa tan trong chất lỏng, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra chất lượng nước.Máy đo DO di động có thể kiểm tra lượng oxy hòa tan trong nước, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, xử lý nước, giám sát môi trường, điều hòa sông ngòi, v.v.Chính xác và ổn định, tiết kiệm và thuận tiện, dễ bảo trì, oxy hòa tan DO30 mang đến cho bạn sự tiện lợi hơn, tạo ra trải nghiệm mới về ứng dụng oxy hòa tan.
 • Máy đo clo miễn phí /Tester-FCL30

  Máy đo clo miễn phí /Tester-FCL30

  Việc áp dụng phương pháp ba điện cực cho phép bạn có được kết quả đo nhanh hơn và chính xác hơn mà không cần tiêu tốn bất kỳ thuốc thử đo màu nào.FCL30 trong túi của bạn là một đối tác thông minh để cùng bạn đo lượng ozone hòa tan.