Cảm biến dư lượng clo kỹ thuật số

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    Bộ cảm biến Clo dư kỹ thuật số CS5530D

    Điện cực nguyên lý điện áp không đổi được sử dụng để đo clo dư hoặc axit hypoclorơ trong nước. Phương pháp đo điện áp không đổi là duy trì một điện thế ổn định ở đầu đo điện cực và các thành phần được đo khác nhau tạo ra cường độ dòng điện khác nhau dưới điện thế này. Nó bao gồm hai điện cực bạch kim và một điện cực so sánh để tạo thành một hệ thống đo dòng điện vi mô. Clo dư hoặc axit hypoclorơ trong mẫu nước chảy qua điện cực đo sẽ bị tiêu hao. Do đó, mẫu nước phải được giữ cho dòng chảy liên tục qua điện cực đo trong quá trình đo.