Cảm biến clo dư kỹ thuật số

  • Cảm biến clo dư kỹ thuật số CS5530D

    Cảm biến clo dư kỹ thuật số CS5530D

    Điện cực nguyên lý điện áp không đổi được sử dụng để đo clo dư hoặc axit hypochlorous trong nước.Phương pháp đo điện áp không đổi là duy trì điện thế ổn định ở đầu đo điện cực và các thành phần đo khác nhau tạo ra cường độ dòng điện khác nhau dưới điện thế này.Nó bao gồm hai điện cực bạch kim và một điện cực tham chiếu để tạo thành một hệ thống đo dòng điện vi mô.Clo dư hoặc axit hypochlorous trong mẫu nước chảy qua điện cực đo sẽ bị tiêu hao.Vì vậy, mẫu nước phải được giữ liên tục chảy qua điện cực đo trong quá trình đo.