Máy phát ion / Cảm biến ion

 • Online Ion Meter T4010

  Máy đo ion trực tuyến T4010

  Máy đo Ion trực tuyến công nghiệp là một công cụ giám sát và kiểm soát chất lượng nước trực tuyến với bộ vi xử lý. Nó có thể được trang bị Ion
  cảm biến chọn lọc Florua, Clorua, Ca2 +, K +, NO3-, NO2-, NH4 +, v.v.
 • Online Ion Meter T6010

  Máy đo ion trực tuyến T6010

  Máy đo Ion trực tuyến công nghiệp là một công cụ giám sát và kiểm soát chất lượng nước trực tuyến với bộ vi xử lý. Nó có thể được trang bị cảm biến chọn lọc Ion Florua, Clorua, Ca2 +, K +,
  NO3-, NO2-, NH4 +, v.v.
 • Online Ion Meter T6510

  Máy đo ion trực tuyến T6510

  Máy đo Ion trực tuyến công nghiệp là một công cụ giám sát và kiểm soát chất lượng nước trực tuyến với bộ vi xử lý. Nó có thể được trang bị Ion
  cảm biến chọn lọc Florua, Clorua, Ca2 +, K +, NO3-, NO2-, NH4 +, v.v.
 • CS6514 Ammonium ion Sensor

  CS6514 Cảm biến ion amoni

  Điện cực chọn lọc ion là một loại cảm biến điện hóa sử dụng điện thế màng để đo hoạt động hoặc nồng độ của các ion trong dung dịch. Khi nó tiếp xúc với dung dịch có chứa các ion cần đo, nó sẽ tạo ra sự tiếp xúc với cảm biến tại mặt phân cách giữa màng nhạy cảm và dung dịch. Hoạt động của ion liên quan trực tiếp đến điện thế màng. Điện cực chọn lọc ion còn được gọi là điện cực màng. Loại điện cực này có màng điện cực đặc biệt phản ứng có chọn lọc với các ion cụ thể. Mối quan hệ giữa điện thế của màng điện cực và hàm lượng ion cần đo tuân theo công thức Nernst. Loại điện cực này có đặc điểm là chọn lọc tốt và thời gian cân bằng ngắn nên nó trở thành điện cực chỉ thị được sử dụng phổ biến nhất để phân tích điện thế.
 • CS6714 Ammonium Ion Sensor

  Cảm biến ion amoni CS6714

  Điện cực chọn lọc ion là một loại cảm biến điện hóa sử dụng điện thế màng để đo hoạt động hoặc nồng độ của các ion trong dung dịch. Khi nó tiếp xúc với dung dịch có chứa các ion cần đo, nó sẽ tạo ra sự tiếp xúc với cảm biến tại mặt phân cách giữa màng nhạy cảm và dung dịch. Hoạt động của ion liên quan trực tiếp đến điện thế màng. Điện cực chọn lọc ion còn được gọi là điện cực màng. Loại điện cực này có màng điện cực đặc biệt phản ứng có chọn lọc với các ion cụ thể. Mối quan hệ giữa điện thế của màng điện cực và hàm lượng ion cần đo tuân theo công thức Nernst. Loại điện cực này có đặc điểm là chọn lọc tốt và thời gian cân bằng ngắn nên nó trở thành điện cực chỉ thị được sử dụng phổ biến nhất để phân tích điện thế.
 • CS6518 Calcium ion Sensor

  CS6518 Cảm biến ion canxi

  Điện cực canxi là một điện cực chọn lọc ion canxi có màng nhạy PVC với muối phốt pho hữu cơ làm vật liệu hoạt động, được sử dụng để đo nồng độ của ion Ca2 + trong dung dịch.
 • CS6718 Hardness Sensor (Calcium)

  Cảm biến độ cứng CS6718 (Canxi)

  Điện cực canxi là một điện cực chọn lọc ion canxi có màng nhạy PVC với muối phốt pho hữu cơ làm vật liệu hoạt động, được sử dụng để đo nồng độ của ion Ca2 + trong dung dịch.
  Ứng dụng của ion canxi: Phương pháp điện cực chọn lọc ion canxi là một phương pháp hữu hiệu để xác định hàm lượng ion canxi trong mẫu. Điện cực chọn lọc ion canxi cũng thường được sử dụng trong các thiết bị trực tuyến, chẳng hạn như theo dõi hàm lượng ion canxi trực tuyến công nghiệp, điện cực chọn lọc ion canxi có đặc điểm đo đơn giản, phản ứng nhanh và chính xác, và có thể được sử dụng với máy đo pH và ion và canxi trực tuyến máy phân tích ion. Nó cũng được sử dụng trong các máy dò điện cực chọn lọc ion của máy phân tích chất điện ly và máy phân tích phun dòng.
 • CS6511 Chloride Ion Sensor

  Bộ cảm biến ion clorua CS6511

  Cảm biến ion clorua trực tuyến sử dụng điện cực chọn lọc ion màng rắn để kiểm tra các ion clorua trôi nổi trong nước, nhanh chóng, đơn giản, chính xác và tiết kiệm.
 • CS6711 Chloride Ion Sensor

  Cảm biến ion clorua CS6711

  Cảm biến ion clorua trực tuyến sử dụng điện cực chọn lọc ion màng rắn để kiểm tra các ion clorua trôi nổi trong nước, nhanh chóng, đơn giản, chính xác và tiết kiệm.
 • CS6510 Fluoride Ion Sensor

  Cảm biến ion florua CS6510

  Điện cực chọn lọc ion florua là điện cực chọn lọc nhạy cảm với nồng độ của ion florua, phổ biến nhất là điện cực florua lantan.
  Điện cực florua Lantan là một cảm biến được làm bằng đơn tinh thể Lantan florua pha tạp với europium florua với vật liệu chính là các lỗ mạng. Màng tinh thể này có các đặc điểm của sự di chuyển ion florua trong các lỗ mạng.
  Do đó, nó có khả năng dẫn ion rất tốt. Sử dụng màng tinh thể này, điện cực ion florua có thể được tạo ra bằng cách tách hai dung dịch ion florua. Cảm biến ion florua có hệ số chọn lọc là 1.
  Và hầu như không có sự lựa chọn của các ion khác trong dung dịch. Ion duy nhất bị nhiễu mạnh là OH-, sẽ phản ứng với lantan florua và ảnh hưởng đến việc xác định ion florua. Tuy nhiên, nó có thể được điều chỉnh để xác định pH mẫu <7 để tránh sự can thiệp này.
 • CS6710 Fluoride Ion Sensor

  Cảm biến ion florua CS6710

  Điện cực chọn lọc ion florua là điện cực chọn lọc nhạy cảm với nồng độ của ion florua, phổ biến nhất là điện cực florua lantan.
  Điện cực florua Lantan là một cảm biến được làm bằng đơn tinh thể Lantan florua pha tạp với europium florua với vật liệu chính là các lỗ mạng. Màng tinh thể này có các đặc điểm của sự di chuyển ion florua trong các lỗ mạng.
  Do đó, nó có khả năng dẫn ion rất tốt. Sử dụng màng tinh thể này, điện cực ion florua có thể được tạo ra bằng cách tách hai dung dịch ion florua. Cảm biến ion florua có hệ số chọn lọc là 1.
  Và hầu như không có sự lựa chọn của các ion khác trong dung dịch. Ion duy nhất bị nhiễu mạnh là OH-, sẽ phản ứng với lantan florua và ảnh hưởng đến việc xác định ion florua. Tuy nhiên, nó có thể được điều chỉnh để xác định pH mẫu <7 để tránh sự can thiệp này.
 • CS6520 Nitrate electrode

  Điện cực nitrat CS6520

  Tất cả các điện cực Chọn lọc Ion (ISE) của chúng tôi đều có nhiều hình dạng và độ dài để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
  Các Điện cực Chọn lọc Ion này được thiết kế để hoạt động với bất kỳ máy đo pH / mV, ISE / nồng độ hiện đại nào hoặc thiết bị đo trực tuyến phù hợp.