Máy phát độ dẫn điện

 • Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T4030

  Máy đo độ dẫn điện / điện trở suất / TDS / Độ mặn trực tuyến T4030

  Máy đo độ dẫn điện trực tuyến công nghiệp là một công cụ kiểm soát giám sát chất lượng nước trực tuyến dựa trên bộ vi xử lý, máy đo độ mặn đo và giám sát độ mặn (hàm lượng muối) bằng cách đo độ dẫn điện trong nước ngọt. Giá trị đo được hiển thị dưới dạng ppm và bằng cách so sánh giá trị đo được với giá trị điểm đặt cảnh báo do người dùng xác định, các đầu ra rơle có sẵn để cho biết độ mặn cao hơn hay thấp hơn giá trị điểm đặt cảnh báo.
 • Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T6030

  Máy đo độ dẫn điện / điện trở suất / TDS / Độ mặn trực tuyến T6030

  Máy đo độ dẫn điện trực tuyến công nghiệp là một công cụ kiểm soát giám sát chất lượng nước trực tuyến dựa trên bộ vi xử lý, máy đo độ mặn đo và giám sát độ mặn (hàm lượng muối) bằng cách đo độ dẫn điện trong nước ngọt. Giá trị đo được hiển thị dưới dạng ppm và bằng cách so sánh giá trị đo được với giá trị điểm đặt cảnh báo do người dùng xác định, các đầu ra rơle có sẵn để cho biết độ mặn cao hơn hay thấp hơn giá trị điểm đặt cảnh báo.
 • Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T6530

  Máy đo độ dẫn điện / điện trở suất / TDS / Độ mặn trực tuyến T6530

  Máy đo độ dẫn điện trực tuyến công nghiệp là một công cụ kiểm soát giám sát chất lượng nước trực tuyến dựa trên bộ vi xử lý, máy đo độ mặn đo và giám sát độ mặn (hàm lượng muối) bằng cách đo độ dẫn điện trong nước ngọt. Giá trị đo được hiển thị dưới dạng ppm và bằng cách so sánh giá trị đo được với giá trị điểm đặt cảnh báo do người dùng xác định, các đầu ra rơle có sẵn để cho biết độ mặn cao hơn hay thấp hơn giá trị điểm đặt cảnh báo.
 • CS3501 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3501

  Công nghệ cảm biến độ dẫn điện là một lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ quan trọng, dùng để đo độ dẫn điện của chất lỏng, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống của con người như điện lực, công nghiệp hóa chất, bảo vệ môi trường, thực phẩm, nghiên cứu và phát triển công nghiệp bán dẫn, Công nghiệp hàng hải sản xuất và thiết yếu trong sự phát triển của công nghệ, một loại thiết bị kiểm tra và giám sát.Cảm biến độ dẫn điện chủ yếu được sử dụng để đo và phát hiện nước sản xuất công nghiệp, nước sinh hoạt của con người, đặc tính nước biển và tính chất điện phân của pin.
 • CS3601 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3601

  Công nghệ cảm biến độ dẫn điện là một lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ quan trọng, dùng để đo độ dẫn điện của chất lỏng, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống của con người như điện lực, công nghiệp hóa chất, bảo vệ môi trường, thực phẩm, nghiên cứu và phát triển công nghiệp bán dẫn, Công nghiệp hàng hải sản xuất và thiết yếu trong sự phát triển của công nghệ, một loại thiết bị kiểm tra và giám sát.Cảm biến độ dẫn điện chủ yếu được sử dụng để đo và phát hiện nước sản xuất công nghiệp, nước sinh hoạt của con người, đặc tính nước biển và tính chất điện phân của pin.
 • CS3701Conductivity Sensor

  CS3701Cảm biến cảm ứng

  Công nghệ cảm biến độ dẫn điện là một lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ quan trọng, dùng để đo độ dẫn điện của chất lỏng, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống của con người như điện lực, công nghiệp hóa chất, bảo vệ môi trường, thực phẩm, nghiên cứu và phát triển công nghiệp bán dẫn, Công nghiệp hàng hải sản xuất và thiết yếu trong sự phát triển của công nghệ, một loại thiết bị kiểm tra và giám sát.Cảm biến độ dẫn điện chủ yếu được sử dụng để đo và phát hiện nước sản xuất công nghiệp, nước sinh hoạt của con người, đặc tính nước biển và tính chất điện phân của pin.
 • CS3540 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3540

  Việc đo độ dẫn điện riêng của các dung dịch nước ngày càng trở nên quan trọng để xác định các tạp chất trong nước. xử lý các phép đo này ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
  Cảm biến 4 điện cực của Twinno đã được chứng minh là hoạt động trên một loạt các giá trị độ dẫn điện. Nó được làm bằng PEEK và phù hợp với các kết nối quy trình PG13 / 5 đơn giản. Giao diện điện là VARIOPIN, lý tưởng cho quy trình này.
  Các cảm biến này được thiết kế để đo chính xác trên một phạm vi độ dẫn điện rộng và thích hợp để sử dụng trong ngành dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, nơi sản phẩm và hóa chất tẩy rửa cần được theo dõi. và làm sạch CIP. Ngoài ra, tất cả các bộ phận đều được đánh bóng bằng điện và vật liệu được sử dụng đã được FDA chấp thuận.
 • CS3640 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3640

  Việc đo độ dẫn điện riêng của các dung dịch nước ngày càng trở nên quan trọng để xác định các tạp chất trong nước. xử lý các phép đo này ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
  Cảm biến 4 điện cực của Twinno đã được chứng minh là hoạt động trên một loạt các giá trị độ dẫn điện. Nó được làm bằng PEEK và phù hợp với các kết nối quy trình PG13 / 5 đơn giản. Giao diện điện là VARIOPIN, lý tưởng cho quy trình này.
  Các cảm biến này được thiết kế để đo chính xác trên một phạm vi độ dẫn điện rộng và thích hợp để sử dụng trong ngành dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, nơi sản phẩm và hóa chất tẩy rửa cần được theo dõi. và làm sạch CIP. Ngoài ra, tất cả các bộ phận đều được đánh bóng bằng điện và vật liệu được sử dụng đã được FDA chấp thuận.
 • CS3740 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3740

  Việc đo độ dẫn điện riêng của các dung dịch nước ngày càng trở nên quan trọng để xác định các tạp chất trong nước. xử lý các phép đo này ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
  Cảm biến 4 điện cực của Twinno đã được chứng minh là hoạt động trên một loạt các giá trị độ dẫn điện. Nó được làm bằng PEEK và phù hợp với các kết nối quy trình PG13 / 5 đơn giản. Giao diện điện là VARIOPIN, lý tưởng cho quy trình này.
  Các cảm biến này được thiết kế để đo chính xác trên một phạm vi độ dẫn điện rộng và thích hợp để sử dụng trong ngành dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, nơi sản phẩm và hóa chất tẩy rửa cần được theo dõi. và làm sạch CIP. Ngoài ra, tất cả các bộ phận đều được đánh bóng bằng điện và vật liệu được sử dụng đã được FDA chấp thuận.
 • CS3522 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3522

  Được thiết kế cho nước tinh khiết, nước cấp cho nồi hơi, nhà máy điện, nước ngưng tụ.
 • CS3523 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3523

  Được thiết kế cho nước siêu tinh khiết
 • CS3632 Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3632

  Được thiết kế cho nước tinh khiết, nước cấp cho nồi hơi, nhà máy điện, nước ngưng tụ.