Cảm biến pH kỹ thuật số

 • CS1515D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1515D

  Được thiết kế để đo đất ẩm.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1543D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1543D

  Được thiết kế cho axit mạnh, bazơ mạnh và quá trình hóa học.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1728D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1728D

  Được thiết kế cho môi trường axit flohydric. Nồng độ HF <1000ppm
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1729D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1729D

  Được thiết kế cho môi trường nước biển.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1737D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1737D

  Được thiết kế cho môi trường axit flohydric. Nồng độ HF> 1000ppm
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1753D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1753D

  Được thiết kế cho axit mạnh, bazơ mạnh, nước thải và quá trình hóa học.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1768D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1768D

  Được thiết kế cho chất lỏng nhớt, môi trường protein, silicat, cromat, xyanua, NaOH, nước biển, nước muối, hóa dầu, chất lỏng khí tự nhiên, môi trường áp suất cao.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1778D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1778D

  Được thiết kế cho môi trường nước tinh khiết, nồng độ Ion thấp.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS1797D Digital pH Sensor

  Bộ cảm biến pH kỹ thuật số CS1797D

  Được thiết kế cho dung môi hữu cơ và môi trường không chứa nước.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.