Cảm biến chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn)

 • Cảm biến chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn)

  Cảm biến chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn)

  Nguyên lý hoạt động của cảm biến đo nồng độ bùn dựa trên phương pháp kết hợp hấp thụ hồng ngoại và tán xạ ánh sáng.Phương pháp ISO7027 có thể được sử dụng để xác định liên tục và chính xác nồng độ bùn.Theo công nghệ ánh sáng tán xạ kép hồng ngoại ISO7027 không bị ảnh hưởng bởi sắc độ để xác định giá trị nồng độ bùn.Chức năng tự làm sạch có thể được chọn theo môi trường sử dụng.Dữ liệu ổn định, hiệu suất đáng tin cậy;chức năng tự chẩn đoán tích hợp để đảm bảo dữ liệu chính xác;cài đặt và hiệu chuẩn đơn giản.
 • Cảm biến Chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn) với Tự động làm sạch

  Cảm biến Chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn) với Tự động làm sạch

  Nguyên tắc của Chất rắn lơ lửng (Nồng độ bùn) dựa trên phương pháp kết hợp hấp thụ hồng ngoại và tán xạ ánh sáng.Phương pháp ISO7027 có thể được sử dụng để xác định liên tục và chính xác nồng độ bùn.Theo công nghệ ánh sáng tán xạ kép hồng ngoại ISO7027 không bị ảnh hưởng bởi sắc độ để xác định giá trị nồng độ bùn.Chức năng tự làm sạch có thể được chọn theo môi trường sử dụng.Dữ liệu ổn định, hiệu suất đáng tin cậy;chức năng tự chẩn đoán tích hợp để đảm bảo dữ liệu chính xác;cài đặt và hiệu chuẩn đơn giản.
 • Cảm biến Chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn) với Tự động làm sạch

  Cảm biến Chất rắn lơ lửng kỹ thuật số (Nồng độ bùn) với Tự động làm sạch

  Nguyên tắc của Chất rắn lơ lửng (Nồng độ bùn) dựa trên phương pháp kết hợp hấp thụ hồng ngoại và tán xạ ánh sáng.Phương pháp ISO7027 có thể được sử dụng để xác định liên tục và chính xác nồng độ bùn.Theo công nghệ ánh sáng tán xạ kép hồng ngoại ISO7027 không bị ảnh hưởng bởi sắc độ để xác định giá trị nồng độ bùn.Chức năng tự làm sạch có thể được chọn theo môi trường sử dụng.Dữ liệu ổn định, hiệu suất đáng tin cậy;chức năng tự chẩn đoán tích hợp để đảm bảo dữ liệu chính xác;cài đặt và hiệu chuẩn đơn giản.