Máy phát oxy hòa tan huỳnh quang

 • Online Dissolved Oxygen Meter T4046

  Máy đo oxy hòa tan trực tuyến T4046

  Máy đo oxy hòa tan trực tuyến trong công nghiệp là một thiết bị theo dõi và kiểm soát chất lượng nước trực tuyến với bộ vi xử lý. Thiết bị được trang bị cảm biến oxy hòa tan huỳnh quang. Máy đo oxy hòa tan trực tuyến là một máy theo dõi liên tục trực tuyến rất thông minh. Nó có thể được trang bị các điện cực huỳnh quang để tự động đạt được một loạt các phép đo ppm. Nó là một thiết bị đặc biệt để phát hiện hàm lượng oxy trong chất lỏng trong các ngành liên quan đến nước thải bảo vệ môi trường.
 • Online Dissolved Oxygen Meter T6046

  Máy đo oxy hòa tan trực tuyến T6046

  Máy đo oxy hòa tan trực tuyến trong công nghiệp là một thiết bị theo dõi và kiểm soát chất lượng nước trực tuyến với bộ vi xử lý. Thiết bị được trang bị cảm biến oxy hòa tan huỳnh quang. Máy đo oxy hòa tan trực tuyến là một máy theo dõi liên tục trực tuyến rất thông minh. Nó có thể được trang bị các điện cực huỳnh quang để tự động đạt được một loạt các phép đo ppm. Nó là một thiết bị đặc biệt để phát hiện hàm lượng oxy trong chất lỏng trong các ngành liên quan đến nước thải bảo vệ môi trường.
 • Online Dissolved Oxygen Meter T6546

  Máy đo oxy hòa tan trực tuyến T6546

  Máy đo oxy hòa tan trực tuyến trong công nghiệp là một thiết bị theo dõi và kiểm soát chất lượng nước trực tuyến với bộ vi xử lý. Thiết bị được trang bị cảm biến oxy hòa tan huỳnh quang. Máy đo oxy hòa tan trực tuyến là một máy theo dõi liên tục trực tuyến rất thông minh. Nó có thể được trang bị các điện cực huỳnh quang để tự động đạt được một loạt các phép đo ppm. Nó là một thiết bị đặc biệt để phát hiện hàm lượng oxy trong chất lỏng trong các ngành liên quan đến nước thải bảo vệ môi trường.