Cảm biến độ dẫn điện kỹ thuật số

 • CS3501D Digital Conductivity Sensor

  Cảm biến dẫn điện kỹ thuật số CS3501D

  Được thiết kế cho nước tinh khiết, nước cấp cho nồi hơi, nhà máy điện, nước ngưng tụ.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS3701D Digital Conductivity Sensor

  Bộ cảm biến độ dẫn điện kỹ thuật số CS3701D

  Được thiết kế cho nước tinh khiết, nước cấp cho nồi hơi, nhà máy điện, nước ngưng tụ.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS3742D Conductivity Sensor

  Cảm biến độ dẫn điện CS3742D

  Được thiết kế cho nước tinh khiết, nước cấp cho nồi hơi, nhà máy điện, nước ngưng tụ.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.
 • CS3740D Digital Conductivity Electrode

  Điện cực dẫn điện kỹ thuật số CS3740D

  Được thiết kế cho nước tinh khiết, nước cấp cho nồi hơi, nhà máy điện, nước ngưng tụ.
  Dễ dàng kết nối với PLC, DCS, máy tính điều khiển công nghiệp, bộ điều khiển đa năng, thiết bị ghi âm không cần giấy hoặc màn hình cảm ứng và các thiết bị của bên thứ ba khác.